Frequently asked questions

Kan ik het koelvermogen ook eenvoudig aan-uit regelen?

Ja, juist door de TCT techniek met zijn elastisch inklemmen van de TECs, worden de mechanische spanningen van het steeds maar opwarmen en afkoelen geheel opgevangen, waardoor de TECs niet na verloop van tijd kapot gaan.

Kan ik het 12 of 24 volt systeem ook laten werken op 230V?

Ja, dat kan. Als er een geschikte voeding wordt toegepast kan de TCT-unit dus indirect ook op het lichtnet worden aangesloten.Een veel gebruikte voeding is een standaard computervoeding van 12 V van 450 Watt.

Kan ik meer TCT-units aan elkaar koppelen om een krachtiger koelsysteem te bouwen?

Ja, dat kan juist heel gemakkelijk door gewoon meer units in de waterstroom te plaatsen. NB De voeding en de warmte en koude afgifte unit moet dan eveneens worden vergroot.

Kan ik de TCT-unit voor willekeurige toepassingen gebruiken?

In principe is dit mogelijk, maar elke toepassing heeft vaak specifieke kenmerken en eigenschappen.Ook is het noodzakelijke koelvermogen, het noodzakelijke temperatuurverschil, de eisen aan het geluid, de warmte afvoer, de aansluiting op een voeding, enz. vaak specifiek voor een toepassing. Bovendien is de Peltier techniek een optimum techniek wat betekent dat het systeem alleen optimaal presteert bij de juiste dimensionering van de onderdelen. Daarom is het raadzaam om de technische specificaties van de koeling goed na te gaan en nadere informatie in te winnen bij ons, neem hiervoor contact met ons op.

Moet ik meer componenten gebruiken om een totaal systeem te bouwen?

Ja, om een totaal koelsysteem te kunnen bouwen is bovendien een voeding nodig, slangen en pompen om de vloeistof rond te pompen en radiatoren (met ventilatoren) of andere soorten "units" om de koude en warmte aan af te geven, zie hiervoor het totaal koelsysteem.